skip to Main Content

Beste mensen,

Enige tijd geleden hebben we aangegeven dat de Jaarbeker 2020 op 7 maart aanstaande wordt gespeeld.

De wedstrijdcommissie heeft, mede op basis van input van een aantal van jullie (waarvoor dank) besloten om op 7 maart om 09.30 uur zowel de Jaarbeker 2020 als de 1e maandbeker 2021 tegelijk te spelen.

Jaarbeker 2020

Voor de jaarbeker 2020 spelen de eerste beste 10 van de maandbeker 2020. Zij spelen op basis van de handicapverrekening van 2020.
Mochten er van de eerste 10 spelers een aantal niet komen dan wordt het aantal van 10 aangevuld met de volgende op de lijst. Dus 1 speler van de 10 komt niet dan speelt nummer 11 op de lijst. Komen er 2 spelers niet dan spelen de nummers 11 en 12. Etc.

Dus: kun je niet. Meld je dan af bij Henk.

Maandbeker Maart 2021

Het spelen van de maandbeker maart 2021 is open voor alle leden. Hiervoor moet je je wel inschrijven. Dit kan via de website. Voor de volledigheid heb ik de wijze van aanmelden via de website toegevoegd.

De handicapverrekening voor de maandbeker 2021 is die van 2021. Dat geldt natuurlijk ook voor de rest van de maandbeker-wedstrijden.

Degenen die spelen om de Jaarbeker 2020 spelen ook automatisch mee voor de maandbeker. Let op! Zij moeten dan wel hun score omzetten naar de handicapverrekening van 2021.

De wedstrijdleiding van de Jaarbeker en de maandbeker is in handen van Henk Tacken.

De prijsuitreiking is afhankelijk van de dan geldende Corona-maatregelen.

Organisatie maandbeker

De maandbeker-wedstrijd wordt georganiseerd op zondag volgens de dan geldende golf-Coronaprotocollen.

De eerste maandbeker is in maart. De starttijden zijn:

 • in de maanden maart t/m september: 09.30 uur
 • In de maanden oktober t/m december: 10.00 uur

Iedere deelnemer is 15 minuten van tevoren aanwezig.

De winnaar heeft een maand lang de maandbeker parkeerplaats.

Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname.

Iedereen mag via de Maandbeker-wedstrijden meedoen aan de strijd voor plaatsing voor de Jaarbeker. De beste 10 doen mee aan de wedstrijd voor de Jaarbeker.

Wedstrijdreglement maandbeker:

Aanmelden:

Aanmelden kan:

 • Op de lijst in de Golftuin. Alleen indien de Horeca open is.
  • Deze lijst wordt minimaal 4 weken van tevoren opgehangen
 • Via de Website van de Golfclub (voor instructie: zie bijlage)

Opgave is mogelijk tot vrijdagmiddag voor de speelzondag.

Maandbeker en handicap:

 • De wedstrijdcommissie behoudt zich het recht voor om de actieve handicap van de deelnemers te controleren.
 • De wedstrijdcommissie bepaalt bij twijfel een “eerlijke” handicap van een deelnemer de handicap voor de deelnemer.

Gelijke stand

Nummer

Punten

1

15

2

10

3

9

4

8

5

7

6

6

7

5

8

4

9

3

10

2

11

1

12 en lager

0

Bij afwezigheid worden 0 punten genoteerd,

De uitslag, standen en winnaars van 2021 worden maandelijks:

 • op het publicatiebord in de golftuin opgehangen
 • via WhatsApp verstuurd
 • op de site van de golftuin vermeld.

Verdere wedstrijdregels:

 • Er wordt gespeeld volgens de regels van de NGF.
 • In even maanden wordt strokeplay gespeeld

In de oneven maanden wordt de stableford spelvorm gespeeld.

 • Bij te geringe deelname kan de wedstrijd geannuleerd worden.
 • De speler en marker leveren de kaart (die ontvangen is van de wedstrijdleider met naam, datum en handicap) zorgvuldig en volledig ingevuld in.
 • Niet volledig ingevulde kaarten worden door de wedstrijdleiding niet aangenomen.

De wedstrijdleider controleert de kaarten op tellingen en de juiste bepaling van stableford punten.

 

De wedstrijdcommissie

De uitreiking van de Maandbeker-plaquette is zo snel mogelijk na binnenkomst van de laatste deelnemers.

De wedstrijdleiding beslist bij meningsverschillen.

De wedstrijdleiding deelt de deelnemers, starttijden en start holes in.

Bij gelijke stand wint degene met de laagste score bij de laatste 9 holes.

Maandbeker en Jaarbeker:

Er kunnen iedere maand punten verdiend worden voor de deelname aan de jaarbeker.

Back To Top 0529 46 63 04