skip to Main Content

Golfen in de winter, wat is er anders?

(november t/m April)

Tees

In de wintermaanden worden de zomertees ter bescherming, niet meer gebruikt. Het gras groeit in de wintermaanden niet meer en beschadigingen kunnen dus ook niet meer herstellen. Daarom maken we in de wintermaanden gebruik van wintertees.

Fairways, voorgreens en rand van de green

De fairways komen in de wintermaanden wat dunner in het gras te zitten en zijn vaak zelfs wat natter. Daarom mag een bal die op de fairway ligt schoongemaakt en geplaatst worden. Dit plaatsen moet wel binnen 15 cm van de originele plek en mag nooit dichter bij de hole.

Greens

Ook in de wintermaanden wordt er zoveel mogelijk op de zomergreens gespeeld. De baan is bij zomergreens qualifying en er kan een qualifying kaart gelopen worden.

Bij bijzondere weersomstandigheden (Rijp, vorst, sneeuw, veel regen) plaatst de greenkeeper de vlag op de voorgreen. Dat noemen we dan de wintergreen.

Als de vlag op de wintergreen staat, is de baan niet meer qualifying en kan er dus geen qualifying kaart gelopen worden.

Als er wintergreens zijn en de bal rolt per ongeluk op de zomergreen, dan mag je niet spelen vanaf die zomergreen. Je bal ligt op de verkeerde green, zoals het in de regels heet. Je moet het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering bepalen, waar de bal niet meer op de verkeerde green is maar je voeten ook niet. Hier moet je droppen, zonder strafslag.

Een golfbaan is het meest kwetsbaar bij het begin van vorst en zodra er dooi komt. De zomergreen moeten dan gesloten worden en soms zelfs de hele baan.

Rijp

Een ander fenomeen is rijp. (Rijp is een witte aanslag die zich bij temperaturen onder nul afzet op gras, struiken en voorwerpen als daken, hekken en auto’s. Rijp ontstaat uit mist en dauw: bij vorst gaat de waterdamp direct over in ijskristalletjes, die als een fraaie witte aanslag zichtbaar worden)

Bij rijp zijn er wintergreens en mogen spelers niet met een trolley de baan in. Dan is alleen een draagtas toegestaan. Dus zorg dat je altijd een draagtas bij je hebt of boek wat later een starttijd als er minder kans is op rijp. Als de rijp is verdwenen zijn vaak trolleys weer toegestaan, zie hiervoor de informatie die op de website staan.

Natte baanomstandigheden

Delen van de baan kunnen in de wintermaanden aanmerkelijk natter, modderiger zijn dan in de zomermaanden. De golfregels voorzien in deze omstandigheden. Een ingebedde bal, in de modder of in drassig gebied, zowel op of buiten de fairway mag altijd worden schoongemaakt en gedropped. Ligt de bal in een plas of in een gebied dat zo nat is dat bij het innemen van je stand het water bij je schoenen omhoog komt, dan is er sprake van tijdelijk water en mag je de plas of het natte gebied ontwijken.

Opdooi na een vorstperiode

Bij opdooi zal de baan gesloten zijn ook bij een mooie zonnige dag. Bij opdooi wordt de bovengrond drassig terwijl de ondergrond nog bevroren is. Het water kan niet weg tot alle vorst uit de grond is. Bespelen en belopen van de baan leidt in die situatie tot schade aan de grasmat.

Zorg goed voor de baan

In de winter groeit het gras niet en het duurt veelal tot mei voordat schade is hersteld. Greens zijn in de winter nog gevoeliger dan normaal en het is zeer belangrijk dat elke pitchmark meteen gerepareerd wordt. Leg uitgeslagen plaggen terug en trap ze aan, zodat ze weer kunnen doorgroeien. Daarmee krijgen we in het voorjaar als de temperatuur weer stijgt een voorsprong in de kwaliteit van de baan. Dat zorgt voor vrolijke gezichten bij de golfers en de greenkeeper.

Back To Top 0529 46 63 04